>> Kế hoạch tổ chức Hội nghị Thường niên 2017

Thực hiện nghị quyết của Đại hội Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI (2015-2020) về việc Hội nghị Ban Chấp hành Hội mở rộng thường kỳ hằng năm; Tổng kết các mặt hoạt động của Hội năm 2017; Xây dựng chương trình công tác năm 2018; Sinh hoạt vui xuân Mậu Tuất cho Hội viên, Doanh nghiệp.

>> Kế hoạch tổ chức Hội nghị Thường niên 2017

 

Template modified by Peakso.com