>> Kế hoạch Cuộc thi “Thiết kế sản phẩm lưu niệm đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh”

Mong hội viên, doanh nghiệp hội viên quan tâm có kế hoạch tham dự.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ Văn phòng Hội.

 

Template modified by Peakso.com