STT Ngày vào Hội Tên Năm sinh Địa chỉ Quận - Huyện Chuyên môn Địa chỉ SX Người GT
1004 10/1/1997 Trần Thị Thanh Hoa 1973 62/113/22 Lý Chính Thắng - F8 Quận 3      
1005 10/1/1997 Nguyễn Thanh Hùng 1960 124 Trưng Nữ Vương Thị Xã Vĩnh Long VL      
1006 16/1/1997 Nguyễn Thanh Minh 1967 148 Trầ Phú - Thị Xã Vĩnh Long VL      
1007 19/1/1997 Lâm Ngọc Hải 1964 290/23 Lê Bình - Hưng Lợi CT      
1008 19/1/1997 Võ Thanh Tòng 1953 275 Đoàn Văn Bơ - F13 Quận 4      
1009 19/1/1997 Nguyễn Chí Dũng 1957 200 Cao Đạt -F1 Quận 4      
1010 19/1/1997 Lý Văn Thông 1966 111A Nguyễn Phi Khanh - F.TĐ Quận 1      
1012 19/1/1997 Nguyễn Thị Ngọc Anh 1961 205/113 Đoàn văn Bơ - F11 Quận 4      
1013 19/1/1997 Nguyễn Thị Huệ 1634 3 Vạn Kiếp - F13 Quận 5      
1014 19/1/1997 Lê Minh Sơn 1975 Tân Quơí - Tlý Đổng - Châu Thành TG      
1015 19/1/1997 Nguyễn Văn Lọc 1952 19/2B Nguyễn Văn Trỗi - F12 Phú Nhuận      
1016 19/1/1997 Nguyễn Hưũ Phương 1947 8 Bình Thơí - F14 Quận11      
1017 19/1/1997 Huỳnh Hưũ Thọ 1977 19/2B Nguyễn Văn Trỗi - F12 Phú Nhuận      
1018 19/1/1997 Phan Văn Hảo 1954 19/2B Nguyễn Văn Trỗi - F12 Phú Nhuận      
1019 19/1/1997 Nguyễn Văn Ngọc 1960 568/91 C Bà Hạt - F6 Quận 10      
1020 19/1/1997 Lê Thanh Đức 1958 854/30 Nguyễn Trãi - F14 Quận 5      
1021 19/1/1997 Phan Trung Giỏi 1968 126E Lê Hồng Phong - F1 Quận 10      
1022 19/1/1997 Dương Thành Hiệp 1974 16 Nguyễn Huệ B Mỹ Long - Long xuyên AG      
1023 19/1/1997 Lê Văn Thanh 1950 16 Phan Văn Hân - F19 Quận BT      
1024 19/1/1997 Võ Thanh Xuân 1967 140 Tây A Bình Trưng      
1025 19/1/1997 Nguyễn Haòng Thanh 1960 213/20 Đồng Khởi - F. Bến Nghé Quận 1      
1026 19/1/1997 Nguyễn Thành Nhân 1966 522/B4 Nguyễn Tri Phương - F12 Quận 10      
1027 19/1/1997 Nguyễn văn Năm 1936 8 Cô Giang - F. Cô Lãng Quận 1      
1028 19/1/1997 Nguyễn Đình Haỏ 1969 26 Đào Tấn - F5 Quận 5      
1029 19/1/1997 Nguyễn Văn De 1943 34/B3 Nguyễn Văn Lượng - F10 GV      
1030 19/1/1997 Lê văn Tâm 1950 Xã Tân Hội Đông Cthành TG      
1031 19/1/1997 Nguyễn Văn Hai 1936 115/52A Phạm Đình Hổ - F6 Quận 6      
1032 19/1/1997 Lê Hoàng Nghiã 1957 273 Thạnh Hoà A - Laí Thiêu BD      
1033 19/1/1997 Trầ Hưũ Trí 1972 Âp II - An Phú Thuận An BD      
1034 19/1/1997 Đặng Tín Hoà 1969 Thủ Khoa Huân - An Thạnh - Thuận An SB      
1035 19/1/1997 Lê phước Haỉ 1969 172Đông Nhì Laí Thiêu - Thuận An BD      
1036 19/1/1997 La Khánh Tài 1962 181 Thạnh Hoà A - TT An Thạnh - Thuận An BD      
1037 19/1/1997 Võ Thanh Dũng 1970 136 Đông Nhì - Laí Thiêu - Thuận An BD      
1038 19/1/1997 Lê Bá Đạt 1980 173 A Thạnh Hoà A - An Thạnh - Thuận An BD      
1039 19/1/1997 Ngô Thế Phong 1973 185/2B Phong Thạch - Cần Thạnh CG      
1040 19/1/1997 Siêu Văn Phước 1955 384/105/2A Lý Thái Tồ - F10 Quận 10      
1041 19/1/1997 Lê Văn Điệp 1937 207 Lô Y Chung Cư Ngô Gia Tự - F3 Quận 10      
1042 19/1/1997 Lê Hồng Vàng 1964 100/68 Dương Bá Trạc - F2 Quận 8      
1043 19/1/1997 Đỗ Kim Phương 1969 Au Dương Lân - F2 (Không số) Quận 8      
1044 19/1/1997 Lư Văn Long 1969 103 T/3 Bis Dương BÁ Trạc - F1 Quận 8      
1045 19/1/1997 Phạm Hồng Thu 1974 C13/93 Tôn Đản - F13 Quận 4      
1046 19/1/1997 Lư Hoàng Thanh 1972 39/29/2 CT Phú Thọ - F1 Quận 11      
1047 19/1/1997 Nguyễn Văn Quan 1964 B191 Chơ Lầu - Xã Đông Hưng Thuận HM      
1048 19/1/1997 Đưa Văn Tàu 1959 103/14/3 Au Dương Lân - F2 Quận 8      
1049 19/1/1997 Thaí Đỗ Gia Hỷ 1967 904/9 Nguyễn Duy - F12 Quận 8      
1050 19/1/1997 Lê Văn Tân 1956 51/3 nguyễn Dình chiêủ - F4 Quận 3      
1051 19/1/1997 Nguyễn Tấn Triều 1975 43/43 Dạ Nam - F2 Quận 8      
1052 19/1/1997 Ngô Văn Baỷ 1955 Long Thới - Long Thương - Cần Giuộc LA      
1053 19/1/1997 Nguyễn văn Đạo 1968 Long Thới - Long Thương - Cần Giuộc LA      
1054 19/1/1997 Phan Quang Vũ 1968 119B/68/8 Nguyễn Thiện Tần - F2 Quận 8      
1055 19/1/1997 Nguyễn Thanh Sơn 1967 77/6 Huỳnh Tịnh Cuả - F8 Quận 3      
1056 19/1/1997 Huỳnh Văn Đởm 1966 651/16 Điện Biên Phủ - F1 Quận 3      
1057 19/1/1997 Võ Hoàng Minh 1959 376/11 Nguyễn Đình Chiểu - F4 Quận 3      
1058 19/1/1997 Nguyễn Văn Hồ 1973 103/68 Au Dương Lân - F2 Quận 8 Dây Chuyền Taị Nhà  
1059 19/1/1997 Nguyễn Văn Điệp 1960 594/39 Sư Vạn Hạnh - F10 Quận 5 Dây Chuyền Taị Nhà  
1060 19/1/1997 Nguyễn Văn Đèo 1950 384/66/17 Lý Thaí Tổ - F10 Quận 10 Đồ Gang Taị Nhà  
1061 19/1/1997 Nguyễn Hương Tình 1954 181B/4 Au Dương Lân - F2 Quận 8 Đồ Gang Taị Nhà  
1062 19/1/1997 Lê Ngọc Thành 1972 231/3 Bis Dương Bá Trạc - F1 Quận 8 Đồ Gang Taị Nhà  
1063 19/1/1997 Huỳnh Văn Thành 1962 219/9 Dương Bá Trạc - F1 Quận 8 Đồ Gang Taị Nhà  
1064 19/1/1997 Lê Văn Sơn 1964 125/165 Au Dương Lân - F2 Quận 8 Đồ Gang Taị Nhà  
1065 19/1/1997 Lê Văn Hùng 1957 125/165 Au Dương Lân - F2 Quận 8 Dây Chuyền Taị Nhà  
1066 19/1/1997 Trần Minh Nhựt 1967 100/68 Dương Bá Trạc - F2 Quận 8 Đồ Gang Taị Nhà  
1067 19/1/1997 Huỳnh Văn Sơn 1970 119 B/70 Nguyễn Thiện Tần- F2 Quận 8 Cà rá Taị Nhà  
1068 19/1/1997 Trần Ngọc An 1966 119 B/54Nguyễn Thiện Tần- F2 Quận 8   Taị Nhà  
1069 19/1/1997 Huỳnh Văn Sang 1972 119B/41 Nguyễn Thiện Tần- F2 Quận 8   Taị Nhà  
1070 19/1/1997 Lê Văn Nỉ 1954 009 Lô A Chung Cư Ấ Quang - F9 Quận 10   565/3 Bình Thơí - F10 - Q.11  
1071 19/1/1997 Lê Văn Trọng 1955 Ap 4 Hưng Long BC Dây chuyền Taị Nhà  
1072 19/1/1997 Trần Văn Phước 1971 223/79 Vĩnh Viễn - F4 Quận 10 Lắc Taị Nhà  
1073 19/1/1997 Huỳnh Minh Hoàng 1974 31/1 Bình Triệu - H.Bình Chánh Lắc C13/54 Tôn Đản - Q4  
1074 19/1/1997 Thái Văn Chín 1960 C13/54 Tôn Đản - F13 Quận 4 Lắc C13/54 Tôn Đản - Q4  
1075 27/1/1997 Huỳnh văn Việt 1959 231/74 Dương Bá Trạc - F1 Quận 8 Đồ gang Tại Nhà  
1076 27/1/1997 Nguyễn Văn Tự 1961 6/4 Khu Phố 5 Thị Trấ Nhà Bè NB Đồ gang Tại Nhà  
1077 29/1/1997 Lê Trung Đôn 1963 128 Tô Hiến Thành - F15 Quận 10 Đồ gang B72/148 Lạc long Quân - Tân Bình  
1078 31/1/1997 Nguyễn Thành Long 1962 209 Đaò duy Từ - F6 Quận 10 Cẩn hột 477/9c 21 Nguyễn Tri Phương - Q10  
1079 31/1/1997 Nguyễn Văn Bé Tư 1962 43/55 Dạ nam - F2 Quận 8 Dây chuyền Taị Nhà  
1080 31/1/1997 Võ Phát Đoàn 1965 31/10 Nguyễn Cảnh Chân - F. Cầu Cho Quận 1 Dây chuyền Taị Nhà  
1081 31/1/1997 Trần Thanh Haỉ 1966 Định Thoại Sơn AG Dây chuyền 6/38 Diện Biên Phủ - F1 -Q3  
1082 31/1/1997 Nguyễn Tấn Kiệt 1961 43/43 Dạ Nam - F2 Quận 8 Dây chuyền Taị Nhà  
1083 31/1/1997 Trần Hải 1955 105/41/6 Hậu Giang - F14 Quận 6   Quầy 3 Chợ bế Thành Trần Hải
1084 22/02/1997 Nguyễn Thị Ngọc Linh 1976 Ap 1 Hưng Phong - Grồng Trôm BTRE   1051/41/30 Hậu Giang - Q6 Trần Hải
1085 22/02/1997 đặng Ngọc Cẩn 1972 Phước Thaí - Long Thành DN   1051/41/30 Hậu Giang - Q6 Trần Hải
1086 22/02/1997 Nguyễn Thanh Sơn 1976 293 Hậu Giang - F5 Quận 6   1051/41/30 Hậu Giang - Q6 Trần Hải
1087 22/02/1997 Trầ Lâm Sơn 1974 3/2 Nguyễn Đình Chi - F9 Quận 6   1051/41/30 Hậu Giang - Q6 Trần Hải
1088 22/02/1997 Trần Nguyễn Nam Phương 1966 20/C62 Đường 3/2 - F12 Quận 10   1051/41/30 Hậu Giang - Q6 Trần Hải
1089 22/02/1997 Nguyễn Văn Phúc 1976 Ap 1 Long Phú - Cần Đước LA   1051/41/30 Hậu Giang - Q6 Trần Hải
1090 22/02/1997 Nguyễn Ngọc Lan Sơn 1978 Đun Chư Se - Gia Lai Gia Lai   1051/41/30 Hậu Giang - Q6 Trần Hải
1091 22/02/1997 Trần Minh Thiện 1974 Chợ Chuà - Nghia Thành QN   1051/41/30 Hậu Giang - Q6 Trần Hải
1092 1/3/1997 Trần Phan Hoàng 1975 TT Ninh Hoà - Khánh Hoà KH   1051/41/30 Hậu Giang - Q6 Trần Hải
1093 3/3/1997 Trầ Anh Kiệt 1975 Ninh Phụng - Ninh Hoà KH   1051/41/30 Hậu Giang - Q6 Trần Hải
1094 11/3/1997 Huỳnh Kim Phúc 1962 105L/41/6 Hậu Giang - F11 Quận 6   1051/41/30 Hậu Giang - Q6 Trần Hải
1095 13/03/1997 Đoán Văn Thiện 1974 Chợ Chuà - Nghiã Thành QN   1051/41/30 Hậu Giang - Q6 Trần Hải
1096 14/03/1997 Nguyễn Tường Duy 1972 283 Lê Quang Định - F7 Quận BT   1051/41/30 Hậu Giang - Q6 Trần Hải
1097 14/03/1197 Lê Văn E 1938 5 Lầu 3 Haỉ Thượng Lãn Ong - F13 Quận 6   Tại Nhà Chú Tư
1098 19/03/1997 Nguyễn Hưũ Tâm 1968 Ap Bình Trung- Xã Bình Phước Quận 1   Tại Nhà Chú Tư
1099 19/03/1997 Nguyễn Đìng Hợp 1970 8 Cô Giang - F Cô Lãnh Quận 1   Tại Nhà Mười Anh
1100 19/03/1997 Nguyễn Văn Thôí 1930 Xã Phú Thạnh - Thạnh Phú BC   Tại Nhà Chú Tư
1101 19/03/1997 Phạm văn Thìn 1950 92/24 Bà Hạt - F9 Quận 10   Tại Nhà Chú Bạc
1102 19/03/1997 Kha Văn Chia 1961 Long Sơn - Phú Trung AG   Tại Nhà Chú Bạc
1103 19/03/1997 Đoàn Văn Chơn 1964 Ap Mỹ An - Xã Mỹ Phong - Mỹ Tho MT   Tại Nhà Chú Bạc
1104 19/03/1997 Lê Văn Sang 1963 Ap Tân Thuận - Xã Bình Đức- Châu Thành CT   Tại Nhà Chú Bạc
1105 19/03/1997 Nguyễn Thị Thuỳ Mai 1977 C7/37 Ap 3 Xã Bình Chánh BC   Tại Nhà Chú Bạc
1106 19/03/1997 Lê Thị Ut 1968 905 Nguyễn Traĩ F14 Quận 5   Tại Nhà Chú Bạc
1107 19/03/1997 Võ Văn Ut 1970 16/3 Long Hưng - Long Thương Cần Giộc LA Dây Vòng 2/20 Âp1 3 Tân Quý Tây  
1108 19/03/1997 Lai Phước Hậu 1978 205/73 Tân Hoà Đông - F14 Quận 6 Dây Vòng 2/20 Âp1 3 Tân Quý Tây  
1109 19/03/1997 Nguyễn Trường Giang 1977 Ap phước Toàn - Long Hiệp - Bế Lức LA Dây Vòng 2/20 Âp1 3 Tân Quý Tây  
1110 19/03/1997 Lê Tín Lăm 1964 2/20 Ap 3 Tân Quý Tây BC Dây Vòng Tại Nhà L.V Hai
1111 19/03/1997 Lê Quang Lăm 1963 U6 Nguyễn Hồng Đaò - Baò Cát - F3 Tân Bình Dây Vòng 66 Ter Lê Lợi - Q1 L.V Hai
1112 19/03/1997 Trương Thanh Hải 1963 129/202 Lô C Chung Cư Vĩnh - F6 Quận 4 Dây Vòng Tại Nhà L.V Hai
1113 19/03/1997 Nguyễn Ngọc Lập 1970 51/3 Khóm 3 - F2 Thị Xã Xa Déc Quận BT Dây Vòng Tại Nhà Văn Hường Q.8
1114 19/03/1997 Tống Văn Ngoan 1959 168/46B Nguyễn Cư Trinh Quận 1 Dây Vòng Tại Nhà  
1115 19/03/1997 Nông Thành Trí 1973 69/43 Nơ Trang Long - F11 Quận BT Dây Vòng 119H Nguyễn Thị Tần - Q.8 Trúc Em
1116 19/03/1997 Võ Văn Quang 1955 63/8 Au dương Lân - F3 Quận 8 Dây Vòng 43/43 Dạ Nam - Q.8 Trúc Em
1117 19/03/1997 Huỳnh Hữu phương 1957 43/43 Dạ Nam - F2 Quận 8 Dây Vòng   Trúc Em
1118 19/03/1997 Huỳnh Tấn Lực 1966 43/43 Dạ Nam - F2 Quận 8 Dây Vòng   Trúc Em
1119 19/03/1997 Nguyễn Tấn Lượng 1967 43/43 Dạ Nam - F2 Quận 3 Dây Vòng 43/43 Dạ Nam - Q.8 Trúc Em
1120 19/03/1997 Phan Văn Hùng 1956 651/16 Điện Biên Phủ - F1 Quận 3 Dây Vòng 43/43 Dạ Nam - Q.8 Trúc Em
1121 19/03/1997 Lê Hoàng Phi 1973 43/43 Dạ Nam - F2 Quận 8 Dây Vòng 43/43 Dạ Nam - Q.8 Trúc Em
1122 19/03/1997 Nguyễn Quốc Thaí 1978 43/43 Dạ Nam - F2 ĐN Dây Vòng 43/43 Dạ Nam - Q.8 Trúc Em
1123 19/03/1997 Đặng Văn Nam 1971 321 Phước Hiệp - Bà Riạ - Châu Thành Quận 8 Dây Vòng Tại nhà Trúc Em
1124 19/03/1997 Nguyễn Thành Lâm 1967 329 Buì Hưũ Nghiã - F2 Quận BT Dây Vòng Tại nhà Trúc Em
1125 19/03/1997 Nguyễn Thanh Long 1963 67/162 Buì Đình Tuý - F12 Quận 11 Dây Vòng Tại nhà Trúc Em
1126 19/03/1997 Lê Văn Đuốc 1940 189/147A/147 Lý Thường Kiệt - F7 Tân Bình Dây Vòng Tại nhà Trúc Em
1127 19/03/1997 Phan Thanh sơn 1974 1/12 Hưng Phú - F11 Phú Nhuận Dây Vòng Tại nhà  
1128 19/03/1997 Trần Chí Thành 1935 137/32/24 Lê Văn Sỹ Quận 8 Dây Vòng Tại nhà Chú Tư
1129 19/03/1997 Huỳnh Văn Trọng 1955 50 Rạch Lòng Đèn - F7 BC Dây Chuyền Tại nhà Hội Viên
1130 19/03/1997 Trần Nguyệt Chỉnh 1951 IC/64 bà Hom - Bình Trị Đông BC Dây Chuyền Tại nhà Hội Viên củ
1131 19/03/1997 Trần Phương quang 1970 IC/64 bà Hom - Bình Trị Đông BC Thợ Đồ Duả Tại nhà Ba Trọng
1132 19/03/1997 Buì Kế Thành 1957 171/3 Bình Triệu Thợ Đồ Duả   Hội Viên củ
1133 19/03/1997 Đào Duy Hùng 1964 528/18 Điện biên Phủ - F11 Quận 10 Thợ Đồ Duả 539/15 CMT8 . Q10 Tư Đảnh
1134 19/03/1997 Huỳnh Văn Trọng 1958 385 Lương Đình Của - F4 Quận 8 Thợ Đồ Duả   Hội Viên củ
1135 19/03/1997 Nguyễn văn Rở 1954 137/52 Lê văn Sỹ - F13 - Q.11 Phú Nhuận Thợ Đồ Duả   Hội Viên củ
1136 19/03/1997 Nguyễn Văn Hoàng 1956 157/67 B Dương Bá Trạc - F1 Quận 8 Thợ Đồ Duả   Hội Viên củ
1137 19/03/1997 Trương Thanh Thaỏ 1963 63/40 Au Dương Lân - F3 Quận 8 Thợ Đồ Duả   Hội Viên củ
1138 19/03/1997 Huỳnh Văn Lớn 1965 56 Rạch lòng Đèn - F7 Quận 8 Dây Chuyền Taị nhà Ba Trọng
1139 19/03/1997 Huỳnh Ngọc Dũng 1975 55A Rạch Lồng Đèn - F7 Quận 8 Dây Chuyền 56 Rạch Lòng Đèn Ba Trọng
1140 19/03/1997 Trần Văn Thọ 1940 5A Nguyễn Trung Ngạn Quận 1 Dây Chuyền   Hội viên
1141 19/03/1997 Trần Hữu Tài 1975 5A Nguyễn Trung Ngạn Quận 1 Dây Chuyền   Hội viên
1142 19/03/1997 Nguyễn Văn Thanh 1959 266/94/21 Tôn Đản - F8 Quận 4 Dây Chuyền   Hội viên
1143 19/03/1997 Kỹ Huệ Bình 1976 Ap 9 Tân Trung - Mỏ Caỳ Quận BT Dây Chuyền 36 Bis Nguyễn Trãi - Q.5 Chú Lập
1144 19/03/1997 Trần Mọc Sơn 1964 22/CT Trần Văn Thốc - F3 - Bạc Liêu VL Dây Chuyền   Tư Đảnh
1145 19/03/1997 Đỗ Văn Nhẫn 1963 110/31 Au Dương Lân - F3 Quận 8 Dây Chuyền    
1146 19/03/1997 Nguyễn Đồng Hưng 1958 24/30/8 Nguyễn Văn Cừ Quận 1 Dây Chuyền 599 Trần hưng Đạo- Q.1 Chú Thìn
1147 19/03/1997 Nguyễn Công Hiệp 1956 F. Cầu Kho Quận 1 Dây Chuyền 599Trần hưng Đạo- Q.1 Chú Thìn
1148 19/03/1997 Trần Thị Minh Châu 1956 334A Phạm Văn Hai - F.2 Tân Bình Dây Chuyền Tại Nhà Ba Trọng
1149 19/03/1997 Nguyễn Mạnh Hùng 1958 20D CMT8 - F.12 Tân Bình Dây Chuyền   Ba Trọng
1150 19/03/1997 Nguyễn Văn Trần 1954 571/15A Ter - CMT - F15 Tân Bình Dây Chuyền 54 Nhiêu Tân - Q.5 Ba Trọng
1151 19/03/1997 Hồ Ngọc Định 1975 52 Rạch Lòng Đèn - F7 Quận 10 Dây Chuyền 56 Rạch lòng Đèn Ba Trọng
1152 23/03/1997 Huỳnh Văn Quý 1978 56 Rạch lòng Đèn - F7 Quận 8 Dây Chuyền 56Rạch lòng Đèn Ba Trọng
1153 25/03/1997 Nguyễn Văn Phúc 1972 D11/324 Ap 4 Xã Tân Nhựt BC Dây Chuyền 56Rạch lòng Đèn Ba Trọng
1154 25/03/1997 Nguyễn Văn Thành 1974 D11/324 Ap 4 Xã Tân Nhựt BC Dây Chuyền 56Rạch lòng Đèn Ba Trọng
1155 25/03/1997 Trần Duy Khương 1979 B1 001 Ap II Xã Tân Nhựt BC Dây Chuyền 56Rạch lòng Đèn Ba Trọng
1156 29/03/1997 Đặng Quang Tùng 1967 675 Cư Xá Nguyễn Kiệm - F3 Phú Nhuận Đồ Gang    
1157 31/03/1997 Huỳnh văn Phước 1976 718 Hùng Vương - F13 Quận 6     Hữu nghiã
1158 31/03/1997 Trần Minh Muôn 1966 Ap Trầ Long Phú Sóc Trăng Đồ Gang    
1159 31/03/1997 Nguyễn Văn Sơn 1975 26E Lê Hồng Phong - F1 Quận 5 Đồ Hột   Chú Thu
1160 31/03/1997 Buì Văn Cường 1965 84 Ap 1 Phước Kiển NB Đồ Hột Tại nhà  
1161 31/03/1997 Trương Quốc Thắng 1970 28/34 A Trầ Bình Trọng - F1 Quận 5 Đồ Hột 17/1 Nguyễn Cảnh Chân- Q1 Hội viên củ
1162 31/03/1997 Lê Văn Maõ 1952 129/61A bến Vân Đồn - F9 Quận 4 Đồ Hột Tại nhà Hội viên củ
1163 31/03/1997 Nguyễn Thành Tiến 1964 77 Dương Bá Trạc Quận 8 Đồ Hột Tại nhà Hội viên củ
1164 31/03/1997 Trương Tấn Hùng 1972 1274 Phạm Thế Hiển - F5 Quận 8 Đồ Hột Tại nhà Trúc Em
1165 31/03/1997 Lý Hữu Phúc 1972 119 B /41 Nguyễn Thiện Tần - F2 Quận 8 Đồ Hột Tại nhà Trúc Em
1166 31/03/1997 Trần Ngọc Nhẹ 1968 881D Ba Đình - F10 Quận 8 Đồ Hột Tại nhà Trúc Em
1167 31/03/1997 Nguyễn Văn Răng 1951 26E Phạm Thế Hiển - F5 Quận 8 Đồ Hột Tại nhà Trúc Em
1168 31/03/1997 Lê Hữu Thưởng 1967 119B/41 Nguyễn Thị Tần - F2 Quận 8 Dây - Lắc - Nhẩn Tại nhà Kim Hiền
1169 31/03/1997 Nguyễn Văn Nguyên 1968 75/14 Khu Phố 1 tân Kiển Quận 7   Tại nhà Ngọc Giao
1170 31/03/1997 Huỳnh Tấn Cang 1976 312 Phú Hoà - F8 Tân Bình   Tại nhà A.Phú
1171 31/03/1997 Nguyễn Văn Toàn 1967 37 K Cư Xá Phú Lâm C. An Lạc BC   337 Nguyễn Đình Chiểu -Q3 T. V . Nhơn
1172 31/03/1997 Trần Văn Nhiều 1971 Tổ 37 Thanh Lọc Dan - TP. ĐN ĐN   Tại nhà T. V . Nhơn
1173 3/7/1997 Trần Duy An 1976 Á 16/11B Ap 1 Xã Bình Trị Đông BC Đồ Hột/Đồ Dũa Tiệm Vàng Ngọc Bích Ba Lập
1174 3/7/1997 Lê Văn Hậu 1976 10A/26 Ap 1 Xã Bình Trị Đông BC Đồ Hột Tiệm Vàng Ngọc Bích Ba Lập
1175 7/7/1997 Nguyễn Công Thành 1940 141 Cống Huỳnh Quận 1   Tại nhà Hội viên củ
1176 7/7/1997 Nguyễn Công Hoàng 1963 391 Tây A - Bình Trưng   Tại nhà Vương Vinh
1177 7/7/1997 Nguyễn Văn Vân 1933 7F Nguyễn Thị Tần - F2 Quận 8   Tại nhà Chú Lâp
1178 9/7/1997 Nguyễn Thanh Kỉnh 1966 7F Nguyễn Thị Tần - F2 Quận 8   Tại nhà Chú Lâp
1179 9/7/1997 Lê Cường 1969 18 Vũ Tùng - F1 Quận BT   57A Khu IA Chợ Bà Chiểu Chú Lâp
1180 9/7/1997 Lê Thị Mỹ Phượng 1960 299 Tôn Đản Quận 4      
1181 9/7/1997 Nguyễn Văn Mộng 1959 V Bến Cầu - Tây Ninh TN Thợ Dây Tại nhà L. Văn Lợi
1182 9/7/1997 Nguyễn Luôn 1956 28 Nguyễn Văn Grai - F. Đa Kao Quận 1 Đồ hột Tại nhà Trần Văn Lành
1183 9/7/1997 Lâm Khánh Đức 1965 G66/2 Hiệp Tân - Hoà Thành TN Đồ hột Tại nhà L.V Lợi
1184 9/7/1997 Mai Thanh Tùng 1946 147/15 Nhật Tảo - F7 Quận 11 Thợ Bạc Tại nhà 4 Đuốc
1185 9/7/1997 Trần Văn Ngọc 1963 35/39AT Phú Thọ - F1 Quận 11 Thợ Bạc Tại nhà 4 Đuốc
1186 9/7/1997 Nguyễn Minh Phụng 1971 35/39AT Phú Thọ - F1 Quận 11 Thợ Bạc Tại nhà 4 Đuốc
1187 9/7/1997 Nguyễn Anh Tuấn 1965 Ap 1 /36 Xã Lê Minh Xuân BC Thợ Bạc KL 47 LTKế - F2 - Q6 VP
1188 9/7/1997 Huỳnh Văn Nên 1961 96/3 Quang Trung - F11 - Q.Gò Vấp GV Thợ Bạc TV Ngọc Khánh - Chợ Thiếc TV Mỹ
1189 12/7/1997 Từ Minh Quang 1974 36 Nguyễn Đình Chiểu - F3 Phú Nhuận Thợ Bạc 36 Nguyễn Đình Chiểu Linh
1190 12/7/1997 Lê Văn Giàu 1973 516/2 Cần Thạch -Cần Giờ CG Thợ đồ dũa Taị nhà Đoàn Ngọc Chín
1191 12/7/1997 La Minh Nam 1971 440/2 Cần Thạch - Cần Giờ CG Thợ đồ dũa Taị nhà Chú Năm Kiềng
1192 12/7/1997 Nguyễn Anh Thi 1977 465/8 F5 - F5 - Q.10 Quận 10 Thợ bạc Số 8 Cô Giang Chú Năm Kiềng
1193 12/7/1997 Nguyễn Hoàng Nam 1977 465/8 F5 - F5 - Q.10 Quận 10 Thợ bạc Số 8 Cô Giang Trúc Em1
1194 12/7/1997 Ngô Thanh Tiến 1964 27 Hương lộ 34 - Q.7 - F. Tân Kiểng Quận 7 Thợ bạc 35 Hương lộ 34 Lưu Ngọc Phi
1195 12/7/1997 Lưu Ngọc Phi 1959 137/24 Lê Văn Sỹ - F13 Phú Nhuận Thợ Kim Hoàn Công ty VBĐQ Phú Nhuận Lưu Ngọc Phi
1196 12/7/1997 Nguyễn Hữu Taì 1959 128 Cao Thắng - F17 Phú Nhuận Thợ bạc Công ty VBĐQ Phú Nhuận Lưu Ngọc Phi
1197 12/7/1997 Lê Thị Mỹ Diệu 1971 255/39 Ngô Tất Tố - F22 Phú Nhuận Thợ nữ trang 170 E Phan Đăng Lưu Lưu Ngọc Phi
1198 14/07/1997 Đào Văn Vùng 1965 170 E Phan Đăng Lưu Phú Nhuận Thợ Bạc 170 E Phan Đăng Lưu Lưu Ngọc Phi
1199 14/07/1997 Trương Thụy Tuý 1964 63/32 Lê Văn Sỹ - F13 Phú Nhuận Thợ kim hoàn 170 E Phan Đăng Lưu Lưu Ngọc Phi
1200 14/07/1997 Nguyễn Duy Hưng 1967 168/26 Đặng Văn Ngữ - F.14 Phú Nhuận Thợ kim hoàn 170 E Phan Đăng Lưu Lưu Ngọc Phi
1201 16/07/1997 Nguyễn Huy Hoàng 1972 1002 Au Cơ - F19 Tân Bình Thợ kim hoàn 170E Phan Đăng Lưu Lưu Ngọc Phi
1202 16/07/1997 Nguyễn Thanh Phúc 1969 43/12 Nguyễn Thaí Sơn - F4 GV Thợ Bạc 170E Phan Đăng Lưu Lưu Ngọc Phi
1203 22/07/1997 Nguyễn Ngọc An 1973 243 /1Đ Cô Giang - F2 Phú Nhuận Thợ kim hoàn 170 E Phan Đăng Lưu Lưu Ngọc Phi
1204 22/07/1997 Phạm Công Hiệp 1971 268 B Biù Đình Tuý - F24 Tân Bình Thợ kim hoàn 170 E Phan Đăng Lưu Lưu Ngọc Phi
1205 22/07/1997 Phạm Baỏ Phát 1953 78 Trần Quang Khaỉ Quận 1 Thợ kim hoàn 170 Phan Đăng Lưu Lưu Ngọc Phi
1206 22/07/1997 Đỗ Anh Dũng 1970 217/34/10 Đề Thám Quận 1 Thợ kim hoàn 170 Phan Đăng Lưu Lưu Ngọc Phi
1207 22/07/1997 Đoàn Phan Kim Minh 1968 Lô C Số 42 Bến vân Đồn - F5 Quận 4 Thợ kim hoàn 170 Phan Đăng Lưu Lưu Ngọc Phi
1208 22/07/1997 Buì Quốc Đoàn 1977 97/109A Đường 26/3 - F17 - Q.GV GV Thợ kim hoàn 170 Phan Đăng Lưu Lưu Ngọc Phi
1209 22/07/1997 Đặng Trọng Trung 1972 23A Trần Khắc Chân - F14 Phú Nhuận Thợ kim hoàn 170Phan Đăng Lưu Lưu Ngọc Phi
1210 22/07/1997 Nguyễn Quốc Tuấn 1971 C/C 1A P5 04 Nguyễn Đình Chiểu - F.Đa Cao Quận 1 Thợ kim hoàn 170 Phan Đăng Lưu Lưu Ngọc Phi
1211 22/07/1997 Nguyễn Văn Minh 1940 5646 Duy Tân - F15 Phú Nhuận Thợ kim hoàn 170 Phan Đăng Lưu Lưu Ngọc Phi
1212 22/07/1997 Nguyễn Hiếu Thanh Tùng 1969 256/7 Tôn Thất Thuyết - F15 -Q.4 Quận 4 Thợ kim hoàn 170 Phan Đăng Lưu Lưu Ngọc Phi
1213 22/07/1997 Trương Quang Tân 1972 149/7 Tôn Thất Thuyết - F15 - Q.4 Quận 4 Thợ kim hoàn 170Phan Đăng Lưu Lưu Ngọc Phi
1214 22/07/1997 Đaò Văn Thánh 1972 94/1039 B Đường 26/3 - F17 GV Thợ kim hoàn 170Phan Đăng Lưu Lưu Ngọc Phi
1215 22/07/1997 Kha Tấn Quốc 1950 65 A Đường 1/5 Long Thị A - Tân Châu -AG AG Thợ kim hoàn Tại nhà (Đổi thẻ mơi)
1216 22/07/1997 Trần Mạnh Quân 1957 117/3 Minh Phụng - F9 Quận 6 Thợ kim hoàn 66 Ter Lê Lợi - Q1 Lăng Văn Hai
1217 22/07/1997 Nguyễn Thanh Hùng 1977 465/8 F5 - Q10 - TPHCM Quận 10 Thợ kim hoàn 8 Cô Giang Chú Năm
1218 22/07/1997 Huỳnh Văn Tiến 1975 465/8 F5 - Q10 - TPHCM Quận 10 Thợ kim hoàn 8 Cô Giang Chú Năm
1219 22/07/1997 Lê Công Thiện 1976 465/8 F5 - Q10 - TPHCM Quận 10 Thợ kim hoàn 8 Cô Giang Chú Năm
1220 22/07/1997 Nguyễn Văn Nhiều 1974 465/8 F5 - Q10 - TPHCM Quận 10 Thợ kim hoàn 8 Cô Giang Chú Năm
1221 22/07/1997 Nguyễn Ngọc Đức 1972 465/8 F5 - Q10 - TPHCM Quận 10 Thợ kim hoàn 8 Cô Giang Chú Năm
1222 22/07/1997 Lương Văn Ut 1975 465/8 F5 - Q10 - TPHCM Quận 10 Thợ kim hoàn 8 Cô Giang Chú Năm
1223 22/07/1997 Đặng Hải Sơn 1968 465/8 F5 - Q10 - TPHCM Quận 10 Thợ kim hoàn 8 Cô Giang Lê văn E
1224 22/07/1997 Lê Sinh 1950 44 Vũng Tùng - F1 Tân Bình Thợ kim hoàn 8 Cô Giang Trần Hữu Tài
1225 22/07/1997 Trần Văn Tân 1959 108/7/4 Nguyễn Bá Tòng - F12 - Q.TB Tân Bình Thợ kim hoàn 418 CMT8 - F12 - Q.TB Trần Hữu Tài
1226 22/07/1997 Lê Minh Tuấn 1978 319 Bùi Hữu Nghiã - F1 Tân Bình Thợ kim hoàn 5A Nguyễn Trung Ngạn Nguyễn Thanh Mỹ
1227 22/07/1997 Nguyễn Trọng Thành 1979 24 Tổ 55 Nguyễn Thị Tần - F2 - Q8 Quận 8 Thợ kim hoàn Tại nhà Võ văn Năm
1228 22/07/1997 Thái Văn Liêm 1959 25 Tổ 55 Nguyễn Thị Tần - F2 - Q8 Quận 8 Thợ kim hoàn Tại nhà Võ văn Năm
1229 22/07/1997 Nguyễn Tấn Phước 1951 198/197 Đoàn Văn Bơ - F.10 - Q.4 Quận 4 Thợ kim hoàn Tại nhà Võ văn Năm
1230 22/07/1997 Đặng Quốc Khánh 1970 35 Đường Lê Tấn Kế - F2 Quận 6 Thợ kim hoàn Tại nhà  
1231 22/07/1997 Châu Văn Hai 1945 60/35 Hùng Vương - F16 Quận 11 Thợ kim hoàn Tại nhà  
1232 22/07/1997 Châu Sơn Tùng 1977     Thợ kim hoàn Tại nhà  
1233 22/07/1997 Nguyễn Anh Tuấn 1978 26/6 Xô Viết Nghệ Tỉnh - F28 Tân Bình Thợ kim hoàn Tại nhà  
1234 22/07/1997 Tô Ngọc Hoàng] 1976 38/6 Nguyễn Đình Chỉêu - 4 Quận 3 Thợ kim hoàn Tại nhà  
1235 22/07/1997 Lê Mậu Ngọ 1978 26/3A Dương Bá Trạc - F1 - Q8 Quận 8 Thợ kim hoàn Tại nhà  
1236 22/07/1997 Lê Thanh Khoa 1975 69A Dương Bá Trạc - F15 Quận 8 Thợ kim hoàn Tại nhà  
1237 22/07/1997 Võ Thị Thu Nga 1956 578C Ap An Bình - Xã An Phú Quận 5 Thợ kim hoàn Tại nhà  
1238 22/07/1997 Nguyễn Thành Trúc 1977 80/28 Nguyễn Traĩ - F3 Quận 5 Thợ kim hoàn Tại nhà  
1239 22/07/1997 Vũ Ngọc Bích 1962 365/176 CMT8 - F13 - Q.TB Tân Bình Thợ kim hoàn Tại nhà  
1240 22/07/1997 Đặng Hoàng Minh 1957 207/53 Bạch Đằnh - F15 Quận BT Thợ kim hoàn Tại nhà  
1241 22/07/1997 Ngô Thị Xuân 1964 129/14 Nguyễn Duy - F14 Quận 8 Thợ kim hoàn Tại nhà  
1242 22/07/1997 Đinh Văn Dưỡng 1972 107/18 Lý Thường Kiệt - F7 - Q.GV GV Thợ kim hoàn 60/20 Chu Văn An - P12  
1243 22/07/1997 Phạm Văn Anh 1967 21/1 Phường Tân Thơí Hiệp - Q12 Quận 12 Thợ kim hoàn 21/1 Phường Tân Thới Hiệp Q.12  
1244 22/07/1997 Đỗ Thanh Danh 1969 13 Nguyễn Chí Thanh - F9 Quận 5 Thợ kim hoàn Sạp 36 - 37 Khu Tần Hầm An Đông  
1245 22/07/1997 Huỳnh Tỷ 1947 107/18 Lý Thường Kiệt - F7 - Q.GV GV Thợ kim hoàn Taị nhà  
1246 22/07/1997 Nguyễn Văn Bảnh 1939 110C Lô C C/C Phạm Thế Hiển - F4 Quận 8 Thợ kim hoàn Taị nhà  
1247 22/07/1997 Đinh Thanh Baỏ 1970 124/11 Sơn Quy - Chợ Lách - Bến tre Bến Tre Thợ kim hoàn 242/81 Nguyễn Thiện thuật  
1248 22/07/1997 Lê Văn Nhớ 1976 Ap Phương An II - Xã Hưng Phú- Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng ST Thợ kim hoàn Ap Pan II - Xã Hưng Phú - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng Đ Ngọc Chín
1249 22/07/1997 Lê văn Goạt 1956 Tân Phú Thạnh - Châu Thành - Cần Thơ CT Thợ kim hoàn 2 Trần Phú . CĐ Vũng Taù Kim
1250 22/07/1997 Nguyễn Hoàng Sơn 1969 14B Khu Lầu Nước - Nguyễn Tri Phương - F14 - Q10 Quận 10 Thợ kim hoàn 212/21 24 N . T . Thuật - P3 - Q.3 Long Đất
1251 22/07/1997 Lê Ngọc Mùi 1967 10/366 Tân Lập - Hiệp Phú - Q9 Quận 9 Thợ kim hoàn 9/120(Kim Lợi) Chợ TÂn Nhơn  
1252 22/07/1997 Nguyễn Thanh Tuấn 1973 77/1 Khóm 4 Vĩnh Long - Cưũ Long CL Thợ kim hoàn 324 Bạch Đằng Nguyễn Thanh Tâm
1253 22/07/1997 Nguyễn Phước Thanh 1975 338 Bạch Đằng - F14 Quận BT Thợ kim hoàn 324 Bạch Đằng Nguyễn Thanh Tâm
1254 22/07/1997 Lý Thị Phương Thám 1974 303/23 Long Thơí - Chợ Lách - Bến Tre BTRE Thợ kim hoàn 328 Buì Hưũ Nghiã  
1255 22/07/1997 Võ Văn Quan 1963 199Đ/6 Bình Phú - TĐ Thợ kim hoàn    
1256 22/07/1997 Lê Văn Hợp 1964 34/24 T. minh Quyền - F11 Quận 10 HT Trường Dạy Nghề 1 Châu 34/24 TMQ - DM - Q.10  
1257 22/07/1997 Hà Văn Bạch 1964 2N Đất Đỏ - Côn Đảo VT Thợ Bạc    
1258 22/07/1997 Buì Thanh Hùng 1966 147/15 B Nhật Tảo F7 Quận 11      
1259 22/07/1997 Lâm Kim Lợi 1970 44/1 Trần Hưng Đạo - Ô Môn Cần Thơ      
1260 22/07/1997 Võ Văn Hai 1953 199/B Bình Phú - Thủ Đức      
1261 22/07/1997 Trần Minh Tâm 1975 109/3 Gò Dưa - Tân Bình      
1262 22/07/1997 Nguyễn Văn Taì 1967 16/16/30 Nguyễn Thiện Thuật - F2 Quận 3      
1263 22/07/1997 Lê Tấn Đạt 1958 106/23 Đường Số 13 - P18 Tân Bình   Taị Nhà 106/23  
1264 22/07/1997 Nguyễn Hữu Đức 1958 Buì Phú Thọ - F10 Quận 11   Taị Nhà 106/23  
1265 22/07/1997 Nguyễn Chí Phụng 1963 Buì Phú Thọ - F10 Quận 11   Taị Nhà 106/23  
1266 22/07/1997 Nguyễn Thanh Haỉ 1976 41/4 Ap Trường An - Trường Tây TN      
1267 22/07/1997 Phạm Tấn Lâm 1970 Ap Cả Thân - Phú Thạnh - Gò Công Tây TG      
1268 22/07/1997 Phạm Tấn Luật 1968 Ap Cả Thân - Phú Thạnh - Gò Công Tây TG      
1269 22/07/1997 Nguyễn Văn Chính 1928 63A Hùng Vương - An Lạc BC      
1270 22/07/1997 Văn Phú thành 1976 601 Au Cơ - F19 Tân Bình      
1271 22/07/1997 Hà Tô Hà 1948 104 Nguyễn Tử - F14 Quận 5   331/30 Nguyễn Đình Chiễu - F5 - Q.3  
1272 22/07/1997 Trần Sĩ Thanh 1952 104 Nguyễn Tử - F14 Quận 5   331/30 Nguyễn Đình Chiễu - F5 - Q.3  
1273 22/07/1997 Đặng Văn Saú 1965 Ap Mỹ Thạnh - Đồng Tháp ĐT     Hội Viên củ
1274 22/07/1997 Nguyễn Minh Luân 1974 265 Khu 3 An Lạc BC     Nguyễn Văn Chính
1275 22/07/1997 Trần Ngọc Uyên 1974 399A Đường Số 1 - F18 Tân Bình   399A Đường số 1 - F18 Nguyễn Văn Chính
1276 22/07/1997 Võ Thành Đông 1981 138/27 An Dương Vương - F6 BC   138/27 Đường số 6 An Lạc Nguyễn Văn Chính
1277 22/07/1997 Nguyễn Đức Hậu 1968 138/27 An Dương Vương - Khu Phố 6 An Lạc Bình Chánh BC   138/27 Đường số 6 An Lạc Nguyễn Văn Chính
1278 22/07/1997 Trần Thiện Thanh Sơn 1964 38/9B Trần Khắc Chân - Tân Định Quận 1     Nguyễn Văn Chính
1279 22/07/1997 Nguyễn Cao Hùng 1972 38/9B Trần Khắc Chân - Tân Định Quận 1     Nguyễn Văn Chính
1280 22/07/1997 Nguyễn Thành Tâm 1952 104 Nguyễn Thị Tần - F2 Quậnv 8      
1281 22/07/1997 Võ Văn Ut 1972 181/92 Au Dương Lân - P2 Quận 8      
1282 22/07/1997 Lê văn Tý 1965 Số 1 Lô 38 Phạm Thế Hiển - F4 Quận 8      
1283 22/07/1997 Nguyễn Minh Tấn 1970 112 Điện Biên phủ - F17 Quận 3      
1284 22/07/1997 Võ Thành Sơn 1972 Chợ Mơí - Bình Định     HV. Mới
1285 22/07/1997 Lê văn Hường 1963 801/6 F7 Quận 8     H.V Củ
1286 22/07/1997 Nguyễn Văn Tân 1972 801/6 Phạm Thế Hiển Quận 8     HV. Mới
1287 22/07/1997 Hồ Nguyễn Sơn Điều Anh Phương 1978 801/6 Phạm Thế Hiển Quận 8     HV. Mới
1288 22/07/1997 Buì Văn Phụng 1972 801/6 Phạm Thế Hiển Quận 8     HV. Mới
1289 22/07/1997 Buì Thanh Tồng 1973 299 Baỷ Sậy Quận 6     HV. Mới
1290 22/07/1997 Phạm Khương Dũng 1954 236 Lạc long Quân Quận 11     HV. Mới
1291 22/07/1997 Đặng Văn Nam 1971 321 Phước Hiệp ĐN     HV. Mới
1292 22/07/1997 Đoàn Thanh Tú 1969 32/231K - F4 Quận 7     HV. Mới
1293 22/07/1997 Trương Vũ Hoà 1968 270/62 Lãnh Minh Thăng - P13 Quận 11     Trúc Em
1294 22/07/1997 Đỗ Văn Tố 1970 18/2D Lãnh Minh Thăng - P13 Quận 11     Trúc Em
1295 22/07/1997 Dương Văn Hoan 1974 18/2D Lãnh Minh Thăng - P13 Quận 11     Trúc Em
1296 22/07/1997 Nguyễn Đức Phú 1977 152A Tân Điền Quận 9     Trúc Em
1297 22/07/1997 Nguyễn Thế Giới 1968 18/2D Lãnh Minh Thăng - P13 Quận 11     Trúc Em
1298 22/07/1997 Chu Kỳ Văn 1970 18/2D Lãnh Minh Thăng - P13 Quận 11     Trúc Em
1299 22/07/1997 Dương Văn Sơn 1969 18/2D Lãnh Minh Thăng - P13 Quận 11     Trúc Em
1300 22/07/1997 Dương Thế Hiền 1961 213/107C Nguyễn Trãi - F2 Quận 8     Trúc Em
1301 22/07/1997 Phạm Văn Công 1955 5 lô V Nguyễn Thị Tần - F2 Quận 8     Trúc Em
1302 22/07/1997 Lê Vĩnh Trị 1950 76/11 nguyễn Thị Nhỏ - F15 Quận 5     Trúc Em
1303 22/07/1997 Nguyễn Tất Tài 1959 D1/35 Ap 4 Xã Bình Chánh BC     Trúc Em
1304 22/07/1997 Nguyễn Văn Chẳn 1978 522/134 Nguyễn Tri Phương Quận 10     Năm Méo
1305 22/07/1997 Trần Thanh ngãi 1976 522/134 Nguyễn Tri Phương Quận 10     Năm Méo
1306 22/07/1997 Nguyễn Quốc Dũng 1978 8 Cô Giang Quận 1     Năm Méo
1307 22/07/1997 Phan văn Nết 1948 92/24 Bà Hạt - F9 Quận 10     Nguyễn Văn Bạc
1308 22/07/1997 Nguyễn Minh Trí 1979 8 Cô Giang Quận 1     Năm Méo
1309 22/07/1997 Lê văn Bé Saú 1971 522/134 Nguyễn Tri Phương Quận10     Năm Méo
1310 22/07/1997 Trần Thanh Nam 1970 522/134 Nguyễn Tri Phương Quận 1 0     Năm Méo
1311 22/07/1997 Nguyễn Văn Hoàng 1968 88 Bis Điện Biên Phủ - P15 Quận BT     Thanh Tân
1312 22/07/1997 Đỗ Hồng Sơn 1970 111G Quận 8      
1313 22/07/1997 Nguyễn Văn Thành 1974 Ap 4 Xã Tân Nhựt Bc     Ba Trọng
1314 22/07/1997 Nguyễn Minh Hùng 1963 43/3A Xô Viết Nghệ Tỉnh Quận BT     Ba Trọng
1315 22/07/1997 Huỳnh Văn Quí 1978 56 Rạch lòng Đèn Quận 8     Ba Trọng
1316 22/07/1997 Nguyễn Ngọc Hải 1968 25/2 Nguyễn Huỳnh Đức - F8 MT     Năm Ngọc
1317 22/07/1997 Nguyễn Ngọc Sơn 1974 167 Phan Thanh Giả - F2 MT     Năm Ngọc
1318 22/07/1997 Trần Quân Cơ 1976 136 Trương Thiện Vương -P11 Quận 8     Thanh tâm
1319 22/07/1997 Lê Thị Thuỳ Dương 1975 136 Trương Thiện Vương -P11 Quận 8     Thanh tâm
1320 22/07/1997 nguyễn Văn Viễn 1952 6062 Nguyễn Thanh Giả - F2 Quận 5     Kim Mai
1321 22/07/1997 Lê Thị Tươi 1953 6062 Nguyễn Thanh Giả - F2 Quận 5     Kim Mai
1322 22/07/1997 Đặng Hữu Phước 1976 60 Chiêu Anh Cát - F5 Quận5     Kim Mai
1323 22/07/1997 Trần Văn Hiệp 1963 122 Long Hồ Quận 5     Kim Mai
1324 22/07/1997 Nguyễn Văn Tuấn 1974 231/109 Dương Bá Trạc - Q8 Quận 8     Kim Mai
1325 22/07/1997 Nguyễn Thanh Hoàng 1967 225/18 Au Dương lân Quận 8     Kim Mai
1326 22/07/1997 Nguyễn Văn Ty 1965 62 Châu Anh Cát - F5 Quận 5     Kim Mai
1327 2/8/1997 Nguyễn Văn Khương 1974 60 Châu Anh Cát - F5 Quận 5     Kim Mai
1328 2/8/1997 Phạm Văn Phước 1971 640Châu Anh Cát - F5 Quận 5     Kim Mai
1329 2/8/1997 Võ Hữu Dư 1954 64 Châu Anh Cát - F5 Quận 5     Kim Mai
1330 2/8/1997 Nguyễn Quang Kiệt   205 /4 Trần Văn Đang Quận 3     Ba Tật
1331 2/8/1997 Đỗ Hùng Châu   100/14 Hùng Vương Quận 5     Ba Tật
1332 2/8/1997 Châu Thuận Hoa           Ba trọng
1333 2/8/1997 Lê Minh Thuận   62 Chiêu Anh Cát - F5 Quận 5     Ba trọng
1334 2/8/1997 Nguyễn văn Đúng   39/4 Ap 4 Hưng Lông BC     Ba trọng
1335 30/08/1997 Nguyễn Thị Vui   185 Nguyễn Văn Đậu - F11 Quận BT     Ba trọng
1336 30/08/1997 Trần Hà Chaủ   128 Lô C Chung Cư Nguyễn Thiện Thuật Quận 10     Ba trọng
1337 30/08/1997 Lê Ngọc Tuấn   22/17B Ap Linh Chiến     Ba trọng
1338 30/08/1997 Lê Chí Cường   128 Lô C Chung Cư Ngô Gia Tự Quận 10     Ba trọng
1339 30/08/1997 Nguyễn Văn Nách   48 Lê Minh Xuân - F8 Tân Bình     Ba trọng
1340 30/08/1997 Trần Minh Tiến   175/11 Lý Thường Kiệt - F9 Tân Bình     Ba trọng
1341 14/08/1998 Hồ Quốc Dũng   489/28/29 H.V Bánh Phú Nhuận     Ba trọng
1342 14/08/1998 Nguyễn Hữu Nghiã   45/77 Nguyễn Văn Đậu Phú Nhuận     Ba trọng
1343 14/08/1998 Đoàn Văn Kiệt   35/17B T. Đ Xu Quận 1     Ba trọng
1344 14/08/1998 Nguyễn Quang Tri   128 Lô C Chung Cư Ngô Gia Tự Quận 10     Ba trọng
1345 14/08/1998 Hà Văn Bạch   2N H. Đất Đỏ - Bà Riạ - Vũng Tàu Bà Riạ     Ba trọng
1346 14/08/1998 Buì Văn Thị   56/12 P.V . Chiến - F12 Gò Đất     Ba trọng
1347 14/08/1998 Lê Cảnh Trến   304/70 C/38 CMT8 Quận 1     Ba trọng
1348 14/08/1998 Nguyễn Đức An   212/170/38 Nguyễn Hữu Cảnh Quận 1     Ba trọng
1349 14/08/1998 Trần Văn Lánh   1154/8 Phạm Thế Hiển - F5 Quận 8     Ba trọng
1350 14/08/1998 Võ Văn Quan 1963 199A/6 Bình Phú     Ba trọng
1351 14/08/1998 Đoàn Thị Nga 1968 140/8 Lê Quốc Hưng - F12 Quận 8     Ba trọng
1352 14/08/1998 Nguyễn Văn Mười 1963 A 11/%0 Bình Trị Đông BC     Ba trọng
1353 14/08/1998 Lưu Tá Chảy 1953 292/5 Đỗ Ngọc Thạnh - F4 Quận 11     Ba trọng
1354 14/08/1998 Phạm văn Ngàn 1952 8 Lê Vinh - F19 Tân Bình     Ba trọng
1355 14/08/1998 Đỗ Văn Taọ 1968 A11/50 Bình Trị Dông BC      
1356 14/08/1998 Hà Anh Tuấn 1967 154 Trương Công Định -F13 Tân Bình      
1357 14/08/1998 Hà Văn Ơn 1961 24/Á 1 Au Cơ - F17 Tân Bình      
1358 14/08/1998 Tô Hoàng Phong 1974 38/4 Nguyễn Đình Chiểu - F4 Quận 3      
1359 14/08/1998 Nguyễn Văn Hồng 1970 241/20 Bến Vân Đồn - F10 Quận 4      
1360 14/08/1998 Huỳnh Anh Tuấn 1967 89 Dã Tượng - F9 Quận 8      
1361 14/08/1998 Nguyễn Văn Đỏm 1967 Bình Xuân - Gò Công Đông GC      
1362 14/08/1998 Nguyễn Quang Minh 1957 26 Nguyễn Trãi - F13 Quận 5      
1363 2/9/1998 Võ Văn Nam 1963 125/143 Au Dương Lân - F3 Cần Thơ      
1364 2/9/1998 Lâm Kim Lợi 1970 44/1 Trần Hưng Đaọ GV      
1365 2/9/1998 Huỳnh Văn Nên 1961 199/6 Bình Phú - Tam Phú BC      
1366 17/09/1998 Võ Văn Hai 1953 Hưng Phú - Mỹ Linh BC      
1367 17/09/1998 Lê Văn Nhớ 1976 Hoà Phú - Chợ Gạo TG      
1368 17/09/1998 Nguyễn Hữu Cuả 1974 110B Duy Tân - F8 Quận 8      
1369 17/09/1998 Ngô Minh Huy 1974          
1370 17/09/1998 Nguyễn Văn Dưng 1955   Quận 11 Kinh Doanh Vàng 368 Lạc Long Quân Chủ Tịch Hội
1371 17/09/1998 Trần Văn Tư 1948   Quận 5 Thợ Đồ Duã 568 Trần Hưng Đạo Phó Chủ Tịch
1372 17/09/1998 Võ Kim Seng 1959   Quận 5 Thợ Đồ Hột 33A Trần Bình Trọng Phó Chủ Tịch
1373 20/09/1998 Nguyễn Tấn Kiễt 1961   Quận 8 Thợ Đồ Dây 43/43 Dạ nam Phó Chủ Tịch
1374 20/09/1998 Lưu Ngọc Phi 1959   Phú Nhuận Thợ Xi Mạ Duã 617/6 Nguyễn Kiệm Phó Chủ Tịch
1375 20/09/1998 Phạm Văn Tám 1949   Quận 5 Kinh Doanh Sản Xuất 11 - 11B Nhiêu Tâm Phó Chủ Tịch
1376 22/09/1998 Đoàn Thế Lập 1950   Quận 5 Thợ Đồ Duã 80/28 Nguyễn Trãi Phó Chủ Tịch
1377 22/09/1998 Võ Văn Khách 1928   Quận 10 Thợ Đồ Hột 01A Lô 0 Chung Cư Ngô Gia Tự HV. BTV
1378 22/09/1998 Nguyễn Tấn Hùng 1959   Quận 8 Thợ Đồ Dây 119/118/12A Nguyễn Thị Tần HV. BTV
1379 22/09/1998 Nguyễn Thành Chung 1946   Quận 6 Thợ Đồ Duã 175B Phan Văn Khoẻ HV. BTV
1380 22/09/1998 Nguyễn Văn Thình 1942   Quận 6 Thợ Sản Xuất Tổng Hợp 3/14 Đặng Nguyên Cẩn HV. BCH
1381 22/09/1998 Nguyễn Văn Hai 1932   Quận 6 Thợ Đồ Duã 115/52A Phạm Đình Hổ HV. BCH
1382 22/09/1998 Mai Văn Có 1946   Quận 3 Thợ Đồ Duã 331/8 Nguyễn Đình Chiểu HV. BCH
1383 24/09/1998 Huỳnh Minh Còn 1962   Quận 6 Lò Sản Xuấ Mĩ Trang 27B Lý Thường Kiệt - GV HV. BCH
1384 24/09/1998 Nguyễn Ngọc Đê 1957   Quận 11 Thợ Đồ Dây 387/3 Nguyễn Trãi HV. BCH
1385 29/09/1998 Vũ Công Đức 1959   Quận 3 Thợ Đồ Duã 331/30B Điện Biên phủ HV. BCH
1386 29/09/1998 Trần Hải 1955   Quận 6 Thợ Kế Hột 33C Tân Hoà Đông HV. BCH
1387 29/09/1998 Nguyễn Văn Liên 1948   Phú Nhuận Thợ Đồ Dây 19/2B Nguyễn Văn Trỗi HV. BCH
1388 29/09/1998 Nguyễn Tu Mi 1963   Quận BT Kinh Doanh vàng 312 Buì Hữu Nghiã HV. BTV
1389 4/10/1998 Phạm Văn Trọng 1942   Quận BT Kinh Doanh vàng 5 Hồng Bàng HV. BCH
1390 4/10/1998 Trà Văn Tâm 1937   Quận 8 Thợ Đồ Duã 98 Bến Cần Giuộc HV. BCH
1391 4/10/1998 Nguyễn Văn Tiên (Hiệp) 1960   Quận BT Kinh Doanh Vàng 31 Phạm Văn Hân HV. BKS
1392 4/10/1998 Trương Vũ Hoà 1968   Quận 11 Kinh Doanh Vàng 270/62 Lãnh Minh Thăng HV. BKS
1393 4/10/1998 Quãn Trọng Hiếu 1956   Quận 3 Kinh Doanh Vàng 651/56 Điện Biên Phủ HV. BKS
1394 4/10/1998 Nguyễn Xuân Quang 1953   Quận 8 Thợ Bạc   HV. BKS
1395 4/10/1998 Chung Tài 1957   Tân Bình Kinh Doanh 48/11 Au Cơ - F9 - TB Hai Mộc
1396 4/10/1998 Hà Văn Mộc 1931   Quận 5 Thợ Đồ Duã    
1397 4/10/1998 Lâm Kim Sua 1965   Quận BT Thọ Cà Rá 414/17 Nơ Trang Long Chủ Tịch Hội
1398 4/10/1998 Lưu Hớn Quang 1975 311/19 Nguyễn Đình Chiễu - F5 - Q.3 Quận 3 Thợ Đồ Duã DNTN Hồng Sơn Ô. Dưng
1399 4/10/1998 Phùng Hưng Nhỏ 1969 292/13 Hổ Quang Ngọc Thạnh - F4 - Q.11 Quận 11 Thợ Bạc, Hột   Ô. Dưng
1400 4/10/1998 Giang Đình Vũ 1979 12/20A Chiến Lược BHHoà - BC BC Thợ Bạc Chợ Thiếc  
1401 4/10/1998 Huỳnh Văn Nên 1961 121/1/31 Lê Văn Thọ - F11 - GV GV Thợ Kim Hoàn    
1402 4/10/1998 Hoang CHAMRUEUN 1947 B3/6 Trại979 Long Phước - Q.9 Quận 5 Thợ Kim Hoàn    
1403 24/10/1998 Nguyễn Quang Minh 1957 26 Nguyễn Trãi - F3 - Q.5 Quận 5 Thợ Kim Hoàn    
1404 24/10/1998 Lương Minh Trí 1964 118 Trần Quý - F6 - Q.11 Quận 11 Thợ Kim Hoàn 118 Trần Quý - F6 - Q11 Ô .Dưng
1405 24/10/1998 Nguyễn Văn Bình 1966 I 2/IEC /Cống An Khanh - Thủ Đức Thợ Kim Hoàn    
1406 24/10/1998 Nguyễn Kim Hoàng 1960 130 Lương Đình Cuả - Q.2 Quận 2 Thợ Kim Hoàn    
1407 24/10/1998 Trần Trọng Nghiã 1973 110 Lô 0 Chung Cư Ngô Gia Tự - F2 - Q10 Quận 10 Nữ Trang Đồ Hột 83 Chợ Trần Nhân Tôn - Q.10 Ô. Khách
1409 2/1/2002 Lê Văn E 1938 5 Lầu 3 Hải Thượng Lãng Ong - Q5 Quận 5 Đồ Dây    
1410 4/1/2002 Nguyễn Duy Ước 1966 87/56 Đinh Tiên Hoàng - F13 - BT Quận BT Thợ Kim Hoàn    
1411 4/1/2002 Võ Văn Năm 1931 179G Hồ Thị Kỹ - F1 - Q10 Quận 10 Thợ Kim Hoàn    
1412 5/1/2002 Hồ Ngọc Tân 1960 37 Khu Phê Bình B.Hom - F13 - Q6 Quận 6 Thợ Kim Hoàn    
1413 5/1/2002 Đoàn Vinh Quang 1956 D6/24 Ap 4 Bình Chánh BC Thợ Đồ Duã Tại Nhà Ô.Ngọc Tân
1414 5/1/2002 Nguyễn Tấn Phát 1978 Ap 2 Long Trạch - Cần Giuộc - Long An LA Thợ Đồ Duã Tại Nhà Ô.Ngọc Tân
1415 5/1/2002 Nguyễn Văn Kha 1977 Ap 4 Long Khê - Cần Giuộc - Long An LA Thợ Đồ Duã Tại Nhà Ô.Ngọc Tân
1416 5/1/2002 Nguyễn Văn hoàng 1972 428/4 An Lạc - Bình Chánh BC Thợ Đồ Duã Tại Nhà Ô.Ngọc Tân
1417 5/1/2002 Nguyễn văn Xuân 1959 113 An Thuận - Mỹ Thạnh An - Bến Tre BTRE Thợ Đồ Duã Tại Nhà Ô.Ngọc Tân
1418 5/1/2002 Trương Càng 1959 290/8C Công Chuá Ngọc hân - F12 - Q11 Quận 11 Tiện Cơ Khí Tại Nhà Ô.Ngọc Tân
1419 5/1/2002 Trần Khánh Văn 1969 183/4B Cô Bắc - F1 - Q.PN Phú Nhuận Thợ Kim Hoàn Tại Nhà Ô.Ngọc Tân
1420 8/1/2002 Nguyễn Văn Thể 1968 11Tạ Quang Bưủ - F6 Q.8 Quận 8 Thợ Vòng Liềng Tại Nhà Ô.Ngọc Tân
1421 9/1/2002 Lê Tấn Hoàng 1971 223 Nguyễn Hồng Đaò - F13 - TB Tân Bình Thợ Vòng Liềng Tại Nhà Ô.Dưng
1422 11/1/2002 Huỳnh Thanh Long 1976 368 Lạc Long Quân - Q.11 Quận 11 Thợ Kim Hoàn Tại Nhà Ô.Dưng
1423 16/1/2002 Võ Văn Hai 1953 199/6 Bình Phú - Tam Phú - Thủ Đức Chế Tác , Gắn Đá Tại Nhà  
1424 19/1/2002 Lê Văn Lân 1972 219/44/13 Bá Trạc - F1 - Q.8 Quận 8 Kỹ Thuật Gắn Đá Tại Nhà Ba Khách
1425 19/1/2002 Lý Trung Tín 1982 9 Đường Số 7 An Lạc - TP. HCM BC Thợ Kim hoàn Tại Nhà Bá Thanh
1426 23/01/2002 Võ Văn Quan 1963 199/6 Tam Phú - Thủ Đức Thợ Kim Hoàn 58 Ký Hoà Ba Khách
1427 23/01/2002 Võ Văn Trung 1966 199/6 Tam Phú - Thủ Đức Thợ Đồ Duã Tại Nhà Ô. Hai
1428 23/01/2002 Nguyễn Đức Tiến 1971 205/6 F 2 - Tam Phú - Thủ Đức Kinh Doanh Vàng Tại Nhà Xuân Quang
1429 24/01/2002 La Thu Nga 1954 30 Nguyễn Thị Tần - F3 -Q.8 Quận 8 Thợ Đồ Dây Tại Nhà Vũ Hoà
1430 24/01/2002 Lê Hoài An 1972 270/62 Lãnh Minh Thăng - Q.11 Quận 11 Thợ Đồ Duã Tại Nhà TÂn
1431 26/01/2002 Trần Văn Hùng 1974 75/5 Qlộ 4 An Lạc - Bình Chánh BC Thợ Đồ Duã Tại Nhà Ô.Dưng
1432 16/1/2002 Lê Ngọc Thiện 1969 340/2 Đông Hồ - F8 - TB Tân Bình Thợ Siment Tại Nhà Ô.Dưng
1433 16/1/2002 Huỳnh VĂn Sang 1970 66/19/8/3/A 2 Trần Văn Quang - F10 - TB Tân Bình Thợ Đồ Hột Tại Nhà Ô. Thìn
1434 4/2/2002 Nguyễn Hoài Phương 1979 248 Hương Giang - Long Hươg - Vũng Taù VT Thợ Đồ Duã Tại Nhà Ô.Ba Khách
1435 28/02/2002 Vương Văn Đức 1969 213 Bà Hạt - F9 - Q10 Quận 10   Tại Nhà Ô.Ba Khách
1436 28/02/2002 Khưu Bác Ngóanh 1936 Lô 0 59 Nguyễn Hữu Haó - F8 - Q.4 Quận 4 Thợ Đồ Hột 1 Nguyễn Duy Dương Ô.Ba Khách
1437 28/02/2002 Đặng Duy Lâm 1972 178G Hồ Thị Kỷ - F1 - Q10 Quận 6 Thợ Đồ Hột Tại Nhà Bá Thanh
1438 4/3/2002 Ngô Duy Đức 1957 1/8C Hoàng Việt - F4 - Q.10 Quận 10 Kỹ Sư Luyện Kim Trường Kim Hoàn Ba Khách
1439 4/3/2002 Buì Quang Hội 1950 77/26 Qốc Lộ 13 - Q.Bình Thạnh Quận BT   Cty Thủ Đô  
1440 4/3/2002 Nguyễn Quang Kiệt 1936 205/4 Trần Văn Đang - Q3 Quận 3 Thợ Chạm    
1441 15/03/2002 Vương Hớn Chương 1968 299/32 Minh Phụng - F2 - Q11 Quận 11 Thợ Đồ Bạc Tại Nhà  
1442 24/03/2002 Phan văn Haõ 1954 27/98/2 A Phạm Văn Bạch - F15 - TB Tân Bình Thợ Kim Hoàn Tại Nhà Mất Thẻ Củ
1443 24/03/2002 Lưu Há Chảy 1953 292/5 Đỗ Ngọc Thạnh - F4 - Q11 Quận 11 Kinh Doanh Vàng Tại Nhà  
1444 24/03/2002 Nguyễn Đức An 1961 212/170 38 Nguyễn Hữu Cảnh - Q1 Quận 1 Thợ Đồ Trơn Tại Nhà  
1445 24/03/2002 Trần Phương Quang 1970 CI/64 Bà Hom - Bình Chánh BC Thợ Đồ Trơn Tại Nhà  
1446 24/03/2002 Nguyễn Văn Đởm 1967 Bình Xuân- Gò Công Đông - GC GC Thợ Đồ Trơn Tại Nhà  
1447 24/03/2002 Huỳnh Anh Tuấn 1967 89 Dã Tượng - F9 - Q8 Quận 8 Thợ Đồ Trơn Tại Nhà  
1448 24/03/2002 Trần Nguyệt Chỉnh 1951 IC/64 Bà Hom - Bình Trị Đông - Bình Chánh BC Thợ Đồ Trơn Tại Nhà  
1449 24/03/2002 Huỳnh Quang Vinh 1974 68H Lầu 3 Hùng Vương - F9 - Q5 Quận 5 Làm Vàng cao Cấp Tại Nhà Hai Mộc
1450 4/4/2002 Nguyễn Văn Phúc 1976 1051/41/30 Hậu Giang - F11 - Q6 Quận 6 Kết Cẩn Hột Tại Nhà Trần Hải
1451 4/4/2002 Vũ Thanh Nam 1978 1051/41/30 Hậu Giang - F11 - Q6 Quận 6 Kết Cẩn Hột Tại Nhà Trần Hải
1452 4/4/2002 Đặng Ngọc Khương 1970 1051/41/30 Hậu Giang - F11 - Q6 Quận 6 Kết Cẩn Hột Tại Nhà Trần Hải
1453 4/4/2002 Lương Tiến Hiển 1979 1051/41/30 Hậu Giang - F11 - Q6 Quận 6 Kết Cẩn Hột Tại Nhà Trần Hải
1454 4/4/2002 Trần Văn Hiền 1970 1051/41/30 Hậu Giang - F11 - Q6 Quận 6 Kết Cẩn Hột Tại Nhà Trần Hải
1455 4/4/2002 Nguyễn Văn Dũng 1974 1051/41/30 Hậu Giang - F.11 - Q6 Quận 6 Kết Cẩn Hột Tại Nhà Trần Hải
1456 4/4/2002 Trần Văn Quốc 1982 1051/41/30 Hậu Giang - F.11 - Q6 Quận 6 Kết Cẩn Hột Tại Nhà Trần Hải
1457 4/4/2002 Lương Minh Công 1976 1051/41/30 Hậu Giang - F.11 - Q6 Quận 6 Kết Cẩn Hột Tại Nhà Trần Hải
1458 4/4/2002 Buì Kim Sơn 1976 1051/41/30 Hậu Giang - F.11 - Q6 Quận 6 Kết Cẩn Hột Tại Nhà Trần Hải
1459 4/4/2002 Lê Thanh Bình 1981 1051/41/30 Hậu Giang - F.11 - Q6 Quận 6 Kết Cẩn Hột Tại Nhà Trần Hải
1460 4/4/2002 Nguyễn Tiến Quang 1985 1051/41/30 Hậu Giang - F.11 - Q6 Quận 6 Kết Cẩn Hột Tại Nhà Trần Hải
1461 4/4/2002 Lương Thường 1972 1051/41/30 Hậu Giang - F.11 - Q6 Quận 6 Kết Cẩn Hột Tại Nhà Trần Hải
1462 4/4/2002 Nguyễn Văn Hùng 1965 350 Tôn Đản - F4 - Q4 Quận 4 Thợ Kết Hột Tại Nhà Trần Hải
1463 4/4/2002 Hứa Treung Cường 1977 241A Thaí Phiên - F9 - Q11 Quận 11 Thợ Kết Hột Tại Nhà Trần Hải
1465 4/4/2002 Mã Duy Vinh 1969 173/2 Bis HL 14 - F20 - TB Tân Bình Thợ Kết Hột Tại Nhà Trần Hải
1466 11/4/2002 Nguyễn Chí Cường 1965 118/10 Trần Kế Xương - F7 - PN Phú Nhuận Kỹ Sư Cơ Khí 170 Phan Đăng Lưu Công Ty PNJ
1467 28/4/2002 Trần Tường Luật 1970 16 Đường 10C Tân Vĩnh - F6 - Q4 Quận 4 Thợ Đồ Hột Tại Nhà Ba Khách
1468 28/4/2002 Nguyễn Chánh Tùng 1971 270 Bà Hạt - F6 - Q10 Quận 10 Thợ Bạc Tại Nhà  
1469 15/5/2002 Huỳnh Văn Đức 1963 1480 WiLSONAVE NORTL YORK ONT M3M157 CANADA MỸ Rhợ Đồ Hột Tại Nhà Vũ Hoà
1470 15/5/2002 Nguyễn Ngọc Tuấn 1956 286 Đường 30/4 Sóc Trăng - Hậu Giang Quận 6 Thợ Bạc 170/29/1A Lạc Long Quân  
1471 15/5/2002 Nguyễn Thanh Hải 1971 Đường Số 3 Bến Củi - Dương Minh Châu - Tây Ninh TN Thợ Bạc 170/29/1A Lạc Long Quân Minh Còn
1472 17/05/2002 Mai Văn Tư 1958 446/I6A Hậu Giang - F12 - Q6 Quận 6 Thợ Bạc Tại Nhà Minh Còn
1473 20/6/2002 Nghiêm Quốc Cơ 1957 274/I 3 Nguyễn Trãi - F3 - Q.5 Quận 5   Tại Nhà Hai Mộc
1474 20/6/2002 Tất Lệ Mạnh 1978 135/11 Hà Tôn Quyền - F4 - Q11 Quận 11 Phân Kim Xi Mạ 15/18 Bình Long - Ap 12 - BC Hai Mộc
1475 11/8/2002 Phan Văn Mỹ 1955 582/90 Bà Hạt - F6 - Q10 Quận 10 Điện tử Phân Kim 15/18 Bình Long - Ap 12 - BC Hai Mộc
1476 21/8/2002 Phạm Ngọc Triệu 1965 189 vĩnh Viễn - F4 - Q10 Quận 10 Thợ Đồ Hột 189 Vĩnh Viễn - F4 - Q10 Hai Mộc
1477 21/8/2002 Phạm Anh vũ 1975 180-182 CMT 8 - F5 Q. TB Tân Bình Thợ Bạc 199 Vĩnh Viễn - F4 - Q10 Ngọc Triệu
1478 21/8/2002 Đinh Minh Đức 1964 13/16 Phú Lọc - F6 - Q10 Quận 10 Thợ Đồ Hột 13/26 Phú Lộc - F6 - Tb Ngọc Triệu
1479 21/8/2002 Nguyễn Văn Thảo 1969 K2 F4 - F 4 - Sa Đéc Đồng Tháp DT Thợ Đồ Hột Số 9 Đường 34 Chợ bình Phú - F10 - Q6 Nguyễn Văn Hùng
1480 21/8/2002 Nguyễn Văn Bánh 1945 Ap 4 Xã Hưng Long - Bình Chánh BC   Ap 4 Hưng Long - Bình Chánh Nguyễn Văn Hùng
1481 21/8/2002 Đặng Thanh Sơn 1976 241/1/24 Nguyễn văn Luông - F11 - Q6 Quận 6 Thợ Bạc 09 Đường 34 Bình Phú - F10 - Q6 Nguyễn Văn Hùng
1482 21/8/2002 Nguyễn Thanh Vân 1965 435 Hậu Gaing - F11 - Q6 Quận 6 Thợ Bạc   Ô. Dưng
1483 21/8/2002 Nguyễn Hoàng Hà 1972 727 Hâụ Giang - F2 - Q6 Quận 6 Thợ Đồ Dây   Ô. Dưng
1484 4/9/2002 Nguyễn Tuấn 1957 19 B nguyễn Thị Diệu - F6 - Q3 Quận 3 Thợ bạc   Ô. Dưng
1485 4/9/2002 Phạm Tấn Phát 1966 B2 /12 Ap 2 Bình Chánh BC Thợ bạc   Ô. Dưng
1486 5/11/2002 Võ Thị Thuỷ Tiên 1976 Tổ 36 Phường Yên Hoà - Q. Cầu Giấy - TP. Hà Nội HN Thợ Đồ Hột   Ô. Dưng
1487 30/11/2002 Nguyễn Văn Thịnh 1973 222/15 Đoàn Văn Bơ P.10 Q.5 quận 5 Thợ kim hoàn 222/15 Đoàn Văn Bơ P.10 Q.5 Ô. Dưng
1488 5/11/2002 Nguyễn Văn Hùng 1977 336 Lạc Long Quân - F11 - Q5 Quận 5 Thợ Đồ Hột   Ô. Dưng
1489 30/12/2002 Nguyễn Văn Nguyên 1968 75/14Khu phố I- Tân kiển Quận 7 Thợ Đồ Hột 75/14khu phố I - Tân Kiển Q.7 Trúc Em
1490 26/12/2002 Ngô Tiến Minh   58/115 Bến Hàm Tử P.1 Q.5 Quận 5 Thợ kim hoàn 58/115 Bến Hàm Tử P.1 Q.5  
1491 26/12/2002 Trần Minh Nhựt   100/68 Dương Bá Trạc - F2 Quận 8 Thợ kim hoàn 100/68 Dương Bá Trạc - F2  
1492 26/12/2002 Lý Hữu Phúc 1972 119/41 Nguyễn Thị Tần P.2 Quận 8 Thợ kim hoàn 119/41 Nguyễn Thị Tần P.2  
1493 26/12/2002 Lê Văn Sơn 1964 119/41 Nguyễn Thị Tần P.2 Quận 8 Thợ kim hoàn 119/41 Nguyễn Thị Tần P.2 Trúc Em
1494 26/12/2002 Trần Ngọc An 1966 119/41 Nguyễn Thị Tần P.2 Quận 8 Thợ kim hoàn 119/41 Nguyễn Thị Tần P.2 Trúc Em
1495 26/12/2002 Trần Văn Ron 1939 B41 ấp 2 P. Bình Chánh Q. Bình Chánh Q. Bình Chánh Thợ kim hoàn B41 ấp 2 P. Bình Chánh Q. Bình Chánh Trúc Em
1496 26/12/2002 Trần Văn Nguyên 1930 1/2B 245 Đoàn Văn Bơ P.13 Q.4 Quận 4 Thợ kim hoàn 1/2B 245 Đoàn Văn Bơ P.13 Q.4 Trúc Em
1497 30/11/2002 Đào Ngọc Tùng 1974 14 Nguyễn Kiệm - Chợ Tân Sơn I   Thợ Đồ Hột 75/14khu phố I - Tân Kiển Q.7 Trúc Em
1498 30/11/2002 Lê Trọng Tín 1971 119b/8 Nguyễn Thị Tần Quận 8   119b/8 Nguyễn Thị Tần - F2- Q.8 Trúc Em
1499 23/03/2003 Võ Minh Trí 1983 Bình Lợi - Bình thành TG thợ Kim Hoàn Tại nhà Hai Mọc
1500 23/03/2003 Nguyễn Công Hoà 1958 06 Trần Xuân Xoạn - F. TSN        
1501 23/03/2003 Huỳnh Thị Kim Hạnh 1980 56 Rạch lòng Đèn - F7 Quận 8 Thợ kim hoàn 56 Rạch lòng Đèn - F7  
1502 23/03/2003 Huỳnh Văn Quý 1978 56 Rạch lòng Đèn - F7 Quận 8 Thợ kim hoàn 56 Rạch lòng Đèn - F7  
1503 23/03/2003 Nguyễn Văn Thành 1974 ấp 4 - xã tân nhựt - Bình Chánh Q. Bình Chánh Thợ kim hoàn ấp 4 - xã tân nhựt - Bình Chánh  
1504 23/03/2003 Huỳnh Văn Sơn 1970 11b/71 Nguyễn Thị Tần P.2 Q.8 Quận 8 Thợ kim hoàn 11b/71 Nguyễn Thị Tần P.2 Q.8  
1505 23/03/2003 Trần Thanh Thảo 1961 430/57/16 CMT8 Quận 3 Thợ kim hoàn 430/57/16 CMT8  
1506 23/03/2003 Nguyễn Đức Phúc 1967 152A Trần Điền - Phú Hữu Q.9 Quận 9 Thợ kim hoàn 152A Trần Điền - Phú Hữu Q.9  
1507 23/03/2003 Hà Văn Ơn            
1508 26/04/2003 Trương Văn Nui 1934 335/45 Hùng Vương - F12- Q.6 Quận 6 Thợ Kim Hoàn Tại nhà Hai Mọc
1509 4/7/2003 Đoàn Tiến Trung 1974 35/17b trần Đình Xu - Cầu Kho Quận 1      
1510 4/7/2003 Nguyễn Văn Thẩm 1980 1051/41/30 Hậu Giang - F11- Q6 Qậun 6 Thợ Kim Hoàn Tại nhà Hai Mọc
1511 4/7/2003 Huỳnh Kim Phong 1979 1051/41/30 Hậu Giang - F11- Q6 Qậun 6 Thợ Kim Hoàn Tại nhà Hai Mọc
1512 4/7/2003 Đinh Minh Văn 1976 1051/41/30 Hậu Giang - F11- Q6 Qậun 6 Thợ Kim Hoàn Tại nhà Hai Mọc
1513 4/11/2003 Hà Thế Mẫn 1982 1051/41/30 Hậu Giang - F11- Q6 Qậun 6 Thợ Kim Hoàn Tại nhà Hai Mọc
1514 4/11/2003 Nguyễn Thanh Vũ   1051/41/30 Hậu Giang - F11- Q6 Qậun 6 Thợ Kim Hoàn Tại nhà  
1515 4/11/2003 Nguyễn Văn Phương   1051/41/30 Hậu Giang - F11- Q6 Qậun 6 Thợ Kim Hoàn Tại nhà  
1516 4/11/2003 Phương Thái Thạch   5P Hưng Phú P.9 Quận 8 Thợ Kim Hoàn Tại nhà  
1517 4/11/2003 Đỗ Sáng Trí   511 Bến Bình Đông P.13 Q.8 Quận 8 Thợ Kim Hoàn Tại nhà  
1518 1/1/2004 Phan Vũ Thanh Quang 1973 203/183 Tôn Thất thuyết - F3 Quận BT Thợ Kim Hoàn Tại nhà Hai Mọc
1519 1/1/2004 võ Quốc Định 1973 23/11Nơ Trang Long - F7 Quận BT thợ Kim Hoàn Tại nhà Hai Mọc
1520 1/1/2004 Nguyễn Công Trung 1975 C14 Đề Bà Láng - F12 - Quận BT Thợ Kim Hoàn 312 Bùi Hữu Nghĩa Mi Hồng
1521 1/1/2004 Trần Ngọc Biình 1955 65/720 Lê Đức Thọ - Quận BT Thợ Kim Hoàn 312 Bùi Hữu Nghĩa Mi Hồng
1522 1/1/2004 Nguyễn Thanh Bình 1974 354/52 Phan Văn trị - F11 Quận BT      
1523 1/1/2004 Lê Quang Vũ 1964 198/5/18 Phan Văn Trị - F12 Quận BT Thợ Kim Hoàn Tại nhà Mi Hồng
1524 2/2/2004 Đặng Đức Trí 1973 332/125/15/3 Dương Quãng Hoàn - F5 GV Thợ Kim Hoàn Tại nhà Mi Hồng
1525 4/2/2004 Lê Đình Nam 1969 591/39 A Lê Quang Định- F1 GV Thợ Kim Hoàn Tại nhà Mi Hồng
1526 4/2/2004 Lê Điều Long 1968 467 Nơ Trang Long - F13 Quận Bt Thợ Kim Hoàn 354/52 Phan Văn Trị Mi Hồng
1527 4/2/2004 Phạm Văn Sang 1934 2 Phan Văn Hân - F19 Quận BT Thợ Kim Hoàn Tại nhà Mi Hồng
1528 4/2/2004 Lương Phát 1968 354/52 Phan Văn trị - f11 Quận BT Thợ Kim Hoàn 159 Đồng Khởi - Q1 Mi Hồng
1529 4/2/2004 Trần Minh Phát 1963 95 Nguyễn Văn Nghị - F4 GV Thợ Kim Hoàn 915 Nguyễn Văn Nghi Mi Hồng
1530 5-May Nguyễn Thanh Tùng 1965 4A Trần Kế Xương - F3 Quận BT Thợ Kim Hoàn 6/2 Diên Hồng - F1  
1531 5-May Lê Đức Duy 1970 198/5/27 Phan Văn Trị - f12 Quận BT Thợ Kim Hoàn Tại nhà Mi Hồng
1532 8/8/2004 Huỳnh Văn phượng 1965 194/43/9 Bạch Đằng - F24 Quận BT Thợ Kim Hoàn Tại nhà Mi Hồng
1533 8/8/2004 Lê Sanh thịnh 1979 312 Bùi Hữu Nghĩa Quận BT Thợ Kim Hoàn Tại nhà Mi Hồng
1534 8/8/2004 Châu Diễn Chưng 1971 196 Nguyễn Duy Q Thợ Kim Hoàn Tại nhà Mi Hồng
1535 8/8/2004 Lý Phước Sanh            
1536 4/12/2004 Nguyễn Như phước 1972 194/50/1 Bạch Đằng - F24 Quận BT Thợ Kim Hoàn tại nhà Mi Hồng
1537 4/12/2004 Lương Văn Minh 1943 15/2 Lê Đức Thọ - F16 GV thợ Kim Hoàn Tại nhà Mi Hồng
1538 4/12/2004 Võ Văn Dũng 1963 390 Lê Quang Định - F11 Quận BT thợ Kim Hoàn Tại nhà Mi Hồng
1539 4/12/2004 Mai Văn Quơi 1942 328/26 B Phan Văn trị - F11 Quận BT thợ Kim Hoàn Tại nhà Mi Hồng
1540 4/12/2004 Mai Xuân Quang 1968 328 /26B Phan Văn Trị - F11 Quận BT thợ Kim Hoàn Tại nhà Mi Hồng
1541 4/12/2004 Phan Văn Phúc 1969 95/642 Nguyễn Kiệm - F3 GV thợ Kim Hoàn Tại nhà Mi Hồng
1542 4/2/2005 Lê Văn hiệp 1972 181B/31T Au Dương Lân P.2 Quận 8 Thợ đồ ngang 181B/31 Au Dương Lân Trúc Em
1543 4/2/2005 Trần Trưởng Xương 1971 30A Hiền Vương - Phú Thạnh Quận Tân Phú Đồ hột 30A Hiền Vương Trúc Em
1544 4/2/2005 Trần Trường Hưng 1969 TK 16/23 Nguyễn Cảnh Chân Q.I Đồ hột TK 16/23 Ng Cảnh Chân Trúc EM
1545 27/04/2005 Trần Văn Trung 1955 293/1B Bùi Hữu Nghĩa Quận BT KS Cơ Khi 293/1B Bùi Hữu Nghĩa Tu Mi
1546 27/04/2005 Diệp Tô Xây 1954 185A An Bình P.7 Q.5 Quận 5 thợ Kim Hoàn 185a An Bình P.7 Q.5  
1547 27/04/2005 Nguyễn Đức lâm 1959 404C Nguyễn Duy Dương P.9 Q.10 Quận 10 thợ Kim Hoàn 404C Nguyễn duy Dương P.9  
1548 1/8/2005 Nguyễn Thanh Sang 1981 119B/32/7 Nguyễn T Tần P.2 Q.8 Quận 8 Thợ Kim Hoàn 119B/32/7 Nguyễn thị Tần  
1549 1/8/2005 Nguễyn Văn Hà 1967 152 Nguyễn thị Tần P.2 Q.8 Quận 8 Thợ Kim Hoàn 152 Nguyễn thị Tần P.2 Q.8  
1550 1/8/2005 Ngô Thanh Tùng 1970 626/56 Sư vạn Hạnh P.10 Q.10 Quận 10 Thợ Kim Hoàn 626/56 Sư vạn Hạnh P.10 Q.10  
1551 1/8/2005 Nguyễn Văn Lượm 1972 152/14/1 BônG Sao - P.5 Q.8 Quận 8 Thợ Kim Hoàn 152/14/1 Bông sao P.5 Q.8  
1552 1/8/2005 Nguyễn Thanh Toàn 1981 48/337 Quang Trung P.12 Q. Gò Vấp GV Thợ Kim Hoàn 48/337 Quang Trung P.12 Q. GV  
1553 1/8/2005 Nguyễn Đăng Khoa 1982 61 02 Khu II Q. Chợ Gạo - tiền Giang Tiền Giang Thợ Kim Hoàn 61 02 Khu II Q. Chợ Gạo - tiền Giang  
1554 1/8/2005 Hùynh Ngọc Vũ   42 đường 16 khu phố 3 P. Hiệp Bình Chánh Thủ Đức     Minh Còn
1555 1/8/2005 Lê Lục 1974 168 Luỹ Bán Bích Q. Bình Tân Q. Bình Chánh Thợ Kim Hoàn 1051/41/30 Hậu Giang Q.6 Trần Hải
1556 1/8/2005 Đặng Duy Khánh 1985 Long Khánh - Cai Lậy - Tiềng Giang Tiền Giang Thợ Kim Hoàn 1051/41/30 Hậu Giang Q.6 Trần Hải
1557 1/8/2005 Ngàn Ký Hìn 1976 Liên Nghĩa - Đức Trọng - Lâm Đồng Lâm Đồng Thợ Kim Hoàn 1051/41/30 Hậu Giang Q.6 Trần Hải
1558 1/8/2005 Nguyễn Đức Mỹ 1983 Ap Mỹ 2 - Mỹ Hoà - Tháp Mười - ĐP Đồng Tháp Thợ Kim Hoàn 1051/41/30 Hậu Giang Q.6 Trần Hải
1559 1/8/2005 Lê Phước Hiền 1980 Long Xuyên - An Giang An Giang Thợ Kim Hoàn 1051/41/30 Hậu Giang Q.6 Trần Hải
1560 1/8/2005 Nguyễn Văn Hiền 1985 Xóm Thượng, Cẩm Đàn, Sơn Đông - BG Bắc Giang Thợ Kim Hoàn 1051/41/30 Hậu Giang Q.6 Trần Hải
1561 1/8/2005 Phạm Chiến Thắng 1986 N37/1D CX Phúc Lâm A P.12 Q.6 Quận 6 Thợ Kim Hoàn 1051/41/30 Hậu Giang Q.6 Trần Hải
1562 1/8/2005 Nguyễn Tiến Quân 1985 1051/41/30Hậu Giang Q.6 Quận 6 Thợ Kim Hoàn 1051/41/30 Hậu Giang Q.6 Trần Hải
1563 1/8/2005 Nguyễn Tuấn Anh 1982 Đ2/2 Tỉnh Lộ 10 Q. Bình Tân Q. Bình Chánh Thợ Kim Hoàn 1051/41/30 Hậu Giang Q.6 Trần Hải
1564 1/8/2005 Nguyễn Văn Thảo 1974 B15/13 Đường Đất Mới - Bình Trị Đông Q. Bình Chánh Thợ Kim Hoàn 1051/41/30 Hậu Giang Q.6 Trần Hải
1565 8-Feb Huỳnh Tiến Tài 1964 114Bis Yersin P. NTB . QI Quận 1 Tạo mẫu 368 Lạc Long Quân Q.11 Trần Hải
1566 8-Feb Nguyễn Xuân Việt 1972 38/8 Quang Trung P.12 Q. Gò Vấp Q. Gò Vấp Tạo mẫu 368 Lạc Long Quân Q.11 Trần Hải
1567 8-Feb Ngô Trung Nghĩa 1973 139/4A Nhiêu Tứ P.7 Q. Phú Nhuận Q. Phú nhuận Tạo mẫu 368 Lạc Long Quân Q.11 Trần Hải
1568 8-Feb Đinh Văn Tráng 1982 Phương Trà Cao Lạnh - Đồng Tháp Đồng Tháp Thợ Kim Hoàn 368 Lạc Long Quân Q.11 Trần Hải
1569 8-Feb Mai Văn Tư 1958 446/16a Hậu Giang P.12 Q.6 Quận 6 Thợ Kim Hoàn Kim Hà - Tháp Mười Trần Hải
1570 8-Feb Trần anh Khoa 1982 87/120 kp2 - B. Hưng Hoà Q. Bình Tân Thợ Kim Hoàn 87/120 kp2 - B. Hưng Hoà Bình Chánh Chú Phúc
1571 8-Feb Đỗ Chí Dũng 1966 128/48/3 Đinh Tiên Hoàng P.1 Q. Bình Thạnh Q. Bình Thạnh Thợ Kim Hoàn Trung Tâm Dạy Nghề MNKH Chú Phúc
1572 8-Feb Đào Nhật Thăng 1981 181 Nguyễn Đức Cảnh P. Cát Dài, Lê Chân Hải Phòng Thợ Kim Hoàn Trung Tâm Dạy Nghề MNKH Chú Phúc
1573 8-Feb Nguyễn Văn Tuyến 1982 Tổ 34 KP2 - Bình Hưng Hoà - Bình Tân Q. Bình Tân Thợ Kim Hoàn Trung Tâm Dạy Nghề MNKH Chú Phúc
1574 8-Feb Trần Triệu Vĩ 1980 87/120 kp2 - B. Hưng Hoà Q. Bình Tân Thợ Kim Hoàn Trung Tâm Dạy Nghề MNKH Chú Phúc
1575 8-Feb Nguyễn Hữu Tài 1959 128 Cao Thắng P.17 Q. Phú Nhuận Q. Phú nhuận Giáo viên Trung Tâm Dạy Nghề MNKH Chú Phúc
1576 8-Feb Nguyễn Thu Hương 1978 101 Cammette P. N T Bình Q.I Quận I Thợ Kim Hoàn Trung Tâm Dạy Nghề MNKH Chú Phúc
1577 8-Feb Tạ Quang Vinh 1967 13/20 Thống Nhất P.16 Q. Gò Vấp Q. Gò Vấp Thợ Kim Hoàn Trung Tâm Dạy Nghề MNKH Chú Phúc
1578 8-Feb Nguyễn Thị Ngọc Mai 1965 290/172H Nơ Trang Long P.12 Q. Bình Thạnh Q. Bình Thạnh Thợ Kim Hoàn 58 Nguyễn Biểu P.1 Q.5 Chú Phúc
1579 8-Feb Trần Văn Trung 1954 293/1B Bùi Hữu Nghĩa P.2 Q. Bình Thạnh Q. Bình Thạnh KDV Tại nhà Chú Phúc
1580 8-Feb Nguyễn Đình Vũ 1967 193/25 Nam Kỳ Khởi Nghĩa P.7 Q.3 Quận 3 KDV Tại nhà VPH
1581 2-Feb Ngô Thành Long 1963 101 Phan Xích Long P.12 Q. Phú Nhậun Q. Phú nhuận KDV tại nhà Chú Dưng
Template modified by Peakso.com