Thứ tư, 17/10/2012

Để thực hiện việc hướng dẫn đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, Tổng cục Thống kê vừa có Công văn số 730/TCTK-PPCĐ ngày 11/9/2012 gửi Cục Quản lý đăng ký kinh doanh về việc xác định mã ngành nghề kinh doanh của hoạt động “sản xuất kim cương giả” và “sản xuất kim cương nhân tạo”.

kimcuongnhantao

Căn cứ Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 (VSIC 2007) ban hành theo Quyết định 10/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 337/QĐ-BKH của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Hoạt động “sản xuất kim cương giả” được xếp vào mã 32120: Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan.

- Hoạt động “sản xuất kim cương nhân tạo”: nếu kim cương nhân tạo chưa gia công được xếp vào mã 20110: Sản xuất hóa chất cơ bản; nếu kim cương nhân tạo đã gia công được xếp vào mã 32110: Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan.

Công văn của Tổng cục Thống kê cũng xác định: Kim cương giả không phải là kim cương nhân tạo.

- Kim cương nhân tạo do con người tạo ra, có tính chất vật lý và hóa học giống kim cương thiên nhiên.

- Kim cương giả không phải là kim cương, do các thợ kim hoàn tạo ra, được sử dụng rộng rãi như một loại đá trang sức để làm trang sức. Kim cương giả không có cấu tạo từ carbon (C).

» Công văn số 730/TCTK-PPCĐ

SJA

Template modified by Peakso.com